języki:

Eye tracking jako metoda poznania preferencji użytkowników.

Projekt laboratorium współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Cloud Computing


 

Laboratorium badań użyteczności

Oferujemy kompleksowe badania użyteczności oraz optymalizacji stron i apklikacji www. W swoich analizach używamy najwyższej klasy urządzeń do Eye Trackingu, dzięki któremu możemy dokładnie określić niespójności w układzie i projekcie strony.

Kontakt w sprawie oferty 
e-mail: sales@encja.com
telefon/mobile: +48 662 085 051

 Co to jest Eye Tracking?

Eyetracking jest szczególnym rodzajem badania, po pierwsze ponieważ można je traktować jednocześnie jako badanie jakościowe i ilościowe. Po drugie z uwagi na pomiarowy i fizjologiczny charakter badania, bazującego na pomiarze pracy narządu wzroku, uzyskujemy twarde reprezentatywne dane ilościowe, a z drugiej strony możemy otrzymać mierzalny materiał jakościowy będący punktem wyjścia do innego typu badań ilościowych np. ankiet.

Podstawowe zalety Eye Trackingu:

 • Bardzo niska próba reprezentatywa - 7 osób.
 • Zbliżone wyniki dla różnych targetów (największe róznice występują w obrębie płci)
 • Duża ilość danych oraz elastyczne możliwości ich obróbki i agregacji
 • Możliwość uzyskania kluczowych informacji nie dostępnych dla innego rodzaju badań
 • Integracja z badaniami behawioralnymi
 • Nie mające odpowiednika narzędzie badawcze na poziomie wstępnych testów użyteczności oraz koncepcji kreacji.
 • Pozwala zminimalizować ilość iteracji w testach użyteczności

 Wyniki osiągane poprzez badania Eye Trackingu:

 • Mapy fiksacji - ścieżki kolejności i czasu oglądania poszczególnych elementów
 • Mapy cieplne - koncentracja uwagi na poszczególnych elementach
 • Filmy z badania - pokazujące na co dokładnie patrzył badany w trakcie trwania badania
 • Raport z badania zawierający podstawowe wnioski z badania i ocenę scenariusza użytkowania / kreacji.
 • Wytyczne projektowe, zawierające pakiet wskazówek mających badanego materiału

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna
odpowiedź na realne potrzeby

Laboratorium badań użyteczności systemów informatycznych - Eye tracking
jako metoda poznania preferencji użytkowników

encja.com S.A.

Wartość projektu: 283 253,64 zł
Kwota dofinansowania: 138 172,50 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

iconset

Adres

encja.com S.A.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice, Polska
pokaż na mapie

Kontakt

e-mail: biuro@encja.com
tel. +48 32 730 10 90
+48 32 720 95 81
fax +48 32 720 95 82

copyrights © 2008 - 2014 encja.com S.A. - all rights reserved